Column: Postmaterialisme

Met fascinatie staar ik mijn docent aan. Een werkelijke democratie door middel van loting. Het is David van Ruybrouck die hiermee komt aanzetten. Hij baseert zijn ideeën op die van de filosoof Aristoteles. Willekeurig mensen selecteren die beslissingen voor een land maken, daardoor krijg je zeker een betere representatie van de bevolking en worden alle meningen vertegenwoordigt.

Het begrip democratie is relatief. Kun je wel spreken van een democratie als de ouderen oververtegenwoordigd zijn ten opzichte van de jongeren wat betreft het uitbrengen van de stem? En zijn het niet weer vooral de hoogopgeleiden die in het kabinet zitten en uiteindelijk de beslissingen maken? Misschien zitten we eigenlijk nog steeds vast in een aristocratie?

Echter, de keuze voor deze vorm van regeren is heus wel doordacht. Mensen eenmalig een beslissing laten maken kan er namelijk voor zorgen dat er vooral korte termijn plannen komen. Je kunt immers niet nog een keer verkozen worden, dus het zal je een worst wezen of je goede beslissingen maakt of niet. Alles voor het eigenbelang.

Daarnaast is het meerdere keren aangetoond dat wanneer een bepaald maatschappelijk onderwerp besproken wordt, 80% van de individuen geen idee heeft waar het over gaat. Wanneer er geloot wordt, komt het er dan niet alsnog op neer dat die 20% die wel verstand van zaken heeft de leiding neemt?

Nederland telt procentueel gezien veel postmaterialisten. Alleen de Finnen hechten nog meer waarde aan immateriële zaken dan dat wij dat doen (zoals Finland ons in alle lijstjes voorbij streeft). Volgens deze theorie hechten de jongeren geen waarde meer aan kekke gadgets. De naoorlogse generatie wil vooral inspraak, wil participeren.

Ik wil ook graag inspraak, die loting lijkt me wel wat. Dan zorg ik er gelijk voor dat de studiefinanciering behouden blijft en dat alles voor studenten gratis is. Boetes voor op de stoep fietsen worden afgeschaft, sigaretten worden compleet verboden en voortaan mogen er alleen vrouwen aan de top. Wat zal mijn leven prachtig zijn. Voor even dan.

Geef een antwoord