Interview | Initiatiefnemers Studenten Politiek 2.0 uit Rotterdam

Studenten Politiek 2.0 is de nieuwe studentenpartij voor de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk in Rotterdam. Koen Wies (19) en Mauro Stel (18) studeren allebei liberal arts and sciences aan Erasmus University College. Volgens deze twee studenten is politiek de belangrijkste machtsbasis in de wereld. Ze houden de ontwikkelingen goed in de gaten en toen de mogelijkheid zich voordeed om ook daadwerkelijk deel te nemen, grepen ze deze maar wat graag aan.

Studenten Politiek 2.0
Mauro Stel en Koen Wies

In Rotterdam verandert vanaf komende verkiezingen de gemeentelijke structuur. De deelgemeenten verdwijnen en daarvoor in de plaats komen de gebiedscommissies die een adviserende rol hebben naar de gemeenteraad toe, zodat deze weet wat er in de verschillende wijken speelt. Studenten Politiek 2.0 richt zich dus niet op de gemeenteraad, maar op de adviserende gebiedscommissie.

Waarom zijn jullie dit initiatief begonnen?
Koen: “De nieuwe structuur van de gebiedscommissies vraagt om een vertegenwoordiging van studenten in deze wijk. Zij zijn nu eenmaal een groot gedeelte van de mensen die daar wonen en ook deze groep moet gehoord worden.”

Mauro: “Een andere reden is ook nog dat we het jammer vinden dat studenten vaak totaal niet geïnteresseerd zijn in de lokale politiek. De opkomstpercentages zijn erg laag en studenten voelen zich niet verbonden met de wijk waarin ze wonen. Terwijl dat juist hetgene is wat het dichtst bij hen staat en waar je de meeste invloed kunt hebben. We hopen dat deze partij er in ieder geval voor zorgt dat studenten gaan stemmen.”

Koen: “Daarnaast wordt het door het oprichten van deze studentenpartij ook voor studenten duidelijker waar ze naartoe kunnen wanneer ze hun belangen vertegenwoordigd willen zien.”

Wat zijn specifieke punten die jullie willen bereiken in de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk?
Mauro: “Allereerst vinden we veiligheid ’s nachts erg belangrijk. Daarnaast is er natuurlijk het punt van huisvesting, zoals een goede studentenpartij betaamt. We willen goedkopere, ruime en veilige huisvesting. Op dit moment is daar toch wel een tekort aan in Kralingen. Verder willen we ook iets doen aan de infrastructuur. Parkeerplaatsen blijven onbezet, maar fietsen liggen op een hoop. Meer fietsenrekken kunnen dit probleem oplossen.

“Uiteindelijk willen we de universiteit meer bij Kralingen en Crooswijk betrekken. Wij willen als partij de kiezer mobiliseren iets in de wijk te doen. Niet alleen studenten worden er beter van, de hele wijk wordt er beter van wanneer studenten hier in de wijk gaan participeren. Een studentenpartij is in dit geval de verbinding tussen de student en de politiek. Op dit moment is er geen communicatie tussen deze twee groepen.”

Zijn jullie ook actief bezig met ideeën verzamelen vanuit de student?
Koen: “Wat je doet als je zo’n partij begint, is gewoon met mensen praten. Dan merk je dat studenten echt wel enthousiast zijn, maar gewoon niet zo goed weten waar ze naartoe moeten met hun ideeën en meningen. Politieke partijen doen dit natuurlijk tijdens campagnetijd heel veel, maar wij willen graag dat ook na 19 maart onze Facebookpagina actief blijft, zodat we daar meningen kunnen peilen.

“Politici weten echt niet wat ze eraan moeten doen om jongeren bij de stad te betrekken. De communicatiemiddelen komen niet bij de kiezer aan. Ze denken dan al snel, laat maar, het lukt niet. Studenten zijn een lastige groep; ze zijn hoogopgeleid, maar zitten in een lage sociale klasse. Er is geen enkele partij die zich er echt verantwoordelijk voor voelt. Als studentenpartij in een gebiedscommissie kun je echt wel wat bereiken. Politici zijn geïnteresseerd in onze ideeën. De bereidheid is er, ze weten alleen niet wat ze moeten doen.”

Hoe willen jullie de studenten bereiken?
Mauro: “Het belangrijkste is dat we studenten kunnen mobiliseren te gaan stemmen. Ze moeten 19 maart in hun agenda hebben staan. Allereerst willen ze via Facebook naar onze website krijgen. Daarnaast gaan we flyeren, bijvoorbeeld bij supermarkten. Helaas mogen we niet op de universiteit flyeren. Wel proberen we de universiteit zo ver te krijgen dat ze de studenten oproepen te stemmen. De middelen voor campagnevoeren zijn helaas beperkt. Er is oneerlijke concurrentie doordat bestaande partijen meeliften op succes van hun grote broer. Lokale partijen hebben de financiën gewoon niet.”

Stel jullie worden verkozen, kunnen jullie dit combineren met je studie?
Koen: “Vergaderingen van de gebiedscommissies zijn maar één keer per maand, dat is het probleem niet. De tijd gaat zitten in het contact onderhouden met de achterban. Gelukkig hebben wij te maken met studenten en kan dit contact grotendeels via internet plaatsvinden. Daarnaast zullen we misschien iets vaker naar een feestje moeten om die studenten te ontmoeten.”

Mauro: “Als we realistisch zijn, zal er waarschijnlijk een van ons in komen en dan kunnen we het makkelijk combineren. We zullen er dan waarschijnlijk wel meer mensen bij vragen die ons af en toe kunnen helpen.”

Klopt het dat jullie je ook specifiek willen richten op internationale studenten?
Koen: “Internationale studenten zijn al helemaal moeilijk te bereiken. Wij hebben als voordeel dat we een breed netwerk aan internationale studenten hebben. Voor de verkiezingen gaat het lastig worden. Er is nu eenmaal beperkt budget en beperkte tijd. In het programma hebben we wel veel aandacht voor deze groep. Bijvoorbeeld huisvesting is voor hen echt heel lastig, ze betalen vaak veel meer. Dit probleem moet worden aangekaart en de internationale studenten moeten toegang krijgen tot de markt.”

Mauro: “De politiek vindt deze groep kiezers vaak niet belangrijk. Het is een kleine groep die vaak niet stemt, na een aantal jaar toch weer weg is en bovendien zijn ze lastig te bereiken. Terwijl ze wel relevant kunnen zijn, want ze kunnen Rotterdam als stad heel wat opleveren.”

Update: Studenten Politiek 2.0 haalde bij de verkiezingen 2% van de stemmen in gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk. Dat is te weinig voor een zetel.

Geef een antwoord