Interview | Anne Kamp, voorzitter van de Landelijke Kamer van Verenigingen

Anne Kamp is net weer begonnen met haar studie bouwkunde in Delft. Afgelopen jaar was zij voorzitter van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LkvV). Op 3 oktober vindt de officiële overdracht plaats en zal een nieuw bestuur de werkzaamheden overnemen. Het was voor Anne een bijzonder jaar waarin ze veel geleerd heeft. “Ik merk gelijk dat ik veel efficiënter werk.”

Anne Kamp

Wat doet de LKvV?
“Wij behartigen de belangen van 48 studentenverenigingen in Nederland. Dit betekent vooral dat wij bezig zijn met een politieke lobby en met politici praten over hoger onderwijs, maar ook bijvoorbeeld over de drank- en horecawet. Verder organiseren we congressen en functioneren we als een platform voor onze leden om ervaringen te delen. Daarnaast coördineren wij de Word Lid-campagne. We willen het imago van studentenverenigingen wat positiever maken en de drempel om lid te worden verlagen. Gelukkig zijn verenigingen de laatste jaren wel opener geworden.”

Wat betekent de LKvV dan voor een ‘normale’ student die niet lid is?
“Die politieke lobby is iets waar wij ons heel erg op focussen en daarbij zetten we ons niet alleen in voor die 40.000 leden, maar voor de actieve student in het algemeen. Als het bijvoorbeeld gaat over bestuursbeurzen en meer ruimte voor een actief studentenleven, pleiten wij ook voor meer flexibiliteit in studieduur.”

Hoe ben je erbij gekomen een bestuursjaar bij de LKvV te gaan doen?
“Ik zit zelf bij een vereniging en op den duur wilde ik graag ergens een bestuur doen. Het externe aspect trok me altijd al, ik ben altijd benieuwd naar hoe het er bij andere verenigingen aan toe gaat. Via via kwam ik toen bij de LKvV terecht. Bouwkunde is niet echt een studie waarbinnen politieke en maatschappelijke onderwerpen aan bod komen en daar wilde ik me graag verder in verdiepen. Ik was wel al altijd van het organiseren, zo iemand die in de tweede klas de schoolfeesten in elkaar zette. Er was natuurlijk een overdracht, maar het meeste leer je door gewoon te gaan doen. Door met die politici om tafel te gaan zitten en dat politieke spelletje te beginnen.”

Dit jaar ging de alcoholgrens naar 16 jaar. Wat was de rol van de LKvV hierin?
“Gelijk aan het begin van ons bestuursjaar zijn we begonnen met een advies aan de verenigingen. In dat advies stonden verschillende opties en de boodschap was vooral: ga erover nadenken! We hebben toen een beleid ontwikkeld wat verenigingen konden gebruiken en aanpassen en ook een overeenkomst voor leden onder de 18 jaar opgesteld. Uiteindelijk is alles heel soepel verlopen en daar zijn we ook wel trots op.”

Wat is een hoogtepunt van dit jaar?
“De lancering van de Word Lid-website was wel een mooi moment. Studentenverenigingen groeien nog steeds sterk, nu ook weer met 12%. Het is wel spannend wat de komst van het leenstelsel voor invloed gaat hebben. We zijn bang dat het actieve studentenleven verloren gaat.”

Jullie hebben de komst van het leenstelsel niet kunnen tegenhouden.
“Het is wel gelukt om het uit te stellen. We hoopten dat van uitstel afstel zou komen, maar helaas. We waren altijd heftig tegen dit wetsvoorstel, maar het gaat er steeds meer op lijken dat het toch echt gaat gebeuren. Daarom stellen we ons nu wat constructiever op. We hebben bijvoorbeeld een rapport opgesteld over rendementsdenken in het hoger onderwijs. Studeren is meer dan alleen studiepunten halen. De insteek van de huidige plannen van de overheid is heel negatief. Studenten moeten juist op een positieve manier gestimuleerd worden om sneller te studeren, zonder dat die actieve student wordt beperkt. Zoals het er nu uit ziet valt er wel wat te onderhandelen bij de minister.”

Wat zie je als een persoonlijke succeservaring?
“Er zijn drie dingen die ik geleerd heb. Allereerst samenwerken, daarnaast beslissingen nemen onder druk en als laatste spreken in het openbaar. In de eerste dagen dat ik weer begon met mijn studie merkte ik ook gelijk voordelen. Plannen en hard werken is echt iets wat nu vanzelfsprekend is. Ook al is een bestuursjaar misschien geen vinkje op het cv van een architect, ik heb zeker veel belangrijke competenties opgedaan.”

Geef een antwoord