‘CU wil partij voor alle christenen zijn’

Het wordt morgen een bijzondere dag voor partijvoorzitter Piet Adema van de ChristenUnie. De leden spreken zich tijdens het partijcongres in Zwolle uit op een wijziging van de grondslag van zijn partij. Een wijziging waar Adema zelf aan schreef. Volgens hem is die nodig, want: ‘De ChristenUnie wil een partij voor alle belijdend christenen zijn’.

De Drie Formulieren noemen de katholieke mis ‘vervloekte afgoderij’

Adema is sinds 2006 actief bij de ChristenUnie. Hij begon als Statenlid in, naar zijn woorden, de mooiste provincie van Nederland: Friesland. De laatste jaren was hij in verschillende gemeenten waarnemend burgemeester, maar nu is het tijd voor iets anders. Adema wil ‘inhoudelijker’ bezig zijn. Daarom begint hij volgende week met een nieuwe functie: voorzitter van de werkgeversorganisatie van de schoonmaakbrache. Cvandaag sprak met hem over zijn visie en over de nieuwe grondslag van de ChristenUnie.

Kunt u kort uitleggen wat de wijziging van de Uniefundering inhoudt?
“Iedereen die lid wil worden van de ChristenUnie moet de Uniefundering onderschrijven. Hierin wordt verwezen naar de Drie Formulieren van Eenheid. Hierin staan namelijk veel zaken die relevant zijn voor de politiek. Maar er staat ook zaken in die grote groepen uit de achterban vervelend vinden. Neem bijvoorbeeld de rooms-katholieken. De Drie Formulieren noemen de mis ‘vervloekte afgoderij’. Dat is een kerkelijke zaak. Wij willen een partij zijn voor alle belijdende christenen. Er mag geen drempel zijn voor hen om lid te worden. Maar we willen wel een gemeenschappelijk bron houden en daarom hebben we nu gekozen voor een grondslag waarin de geloofsbelijdenis van Nicea aangehaald wordt. Hierin wordt mooi verwoord wordt wat de kern van het geloof is. Want we blijven een uitgesproken christelijke partij.”

Waren er geluiden dat katholieken zich niet welkom voelden in de partij?
“Jazeker, en niet alleen vanuit de Rooms-Katholieke hoek. Ook sommige evangelische christenen ervoeren drempels om lid te worden. Joël Voordewind was zo iemand. Een gerespecteerd Kamerlid die vanuit een achtergrond komt waarin de volwassenendoop een rol speelt. De traditie van de ChristenUnie wilde hij niet overboord gooien, want daarom is de ChristenUnie nu waar ze is. Uiteindelijk heeft hij de verklaring met voorbehoud getekend.”

Waarom nu? Was er een aanleiding?
“Al sinds de start van de ChristenUnie is hierover gepraat. We kregen steeds meer signalen uit de achterban en als bestuur vonden we het wel tijd worden er nu iets aan te doen. Het is een principiële keuze. We doen het niet voor winst in het aantal zetels. Dat speelt echt geen rol. Ik verwacht ook niet dat we een grote toestroom van nieuwe leden krijgen. Je kunt nog steeds niet zomaar lid worden. Je moet die grondslag onderschrijven. Het is voor ons te mager als je Jezus alleen ziet als een navolgbaar mens die geleefd heeft. Christus is op de wereld gekomen om herstel te brengen in de relatie tussen God en de mens. Om ons uitzicht te geven op het leven over de dood heen. Als je dat niet gelooft moet je je afvragen of je thuishoort bij de ChristenUnie.”

Hebben jullie opzeggingen gehad vanwege de wijziging van de Uniefundering?
“Slechts een handjevol. Ik heb gezegd dat als mensen zich op het partijbureau melden, ik persoonlijk bij ze op bezoek ga. Ik heb al aan een aantal keukentafels gezeten en zorgen weggenomen bij leden. We blijven dezelfde ChristenUnie en drijven niet weg van ons fundament. We zijn nog uitgesprokener geworden in wat ons drijft.”

In hoeverre onderscheidt de ChristenUnie zich door deze grondslag van andere christelijke partijen?
“Het zijn wel ferme uitspraken die we doen. Het CDA is duidelijk een andere beweging, meer multireligieus. Wij voelen op dit moment meer verwantschap met de SGP. We willen beiden politiek bedrijven met een geopende Bijbel. De ChristenUnie heeft daarin een bredere cultuur en achterban. Soms verschillen onze standpunten, maar we gaan daar ontspannen mee om. Als je door middel van samenwerken de christelijke politiek kunt versterken, dan is dat het hoofddoel. Verschillen kunnen dan ondergeschikt gemaakt worden.”

Welke discussies verwacht u zaterdag?
“Ik verwacht weinig weerstand. De seinen staan op groen. Dat komt ook door het proces wat we gevolgd hebben. Ik ben veel in het land geweest. Er zijn wat amendementen op onze voorstellen, maar geen fundamentele. Het is ook goed dat mensen hierin meedenken. Het moet niet zo zijn dat ik alleen maar hoef af te hameren, dat is ook niet goed. Ik ga uit van een plezierige discussie.”

Wat is de rol van de ChristenUnie in dit kabinet? Blijft de partij gedogen nu er geen meerderheid meer in de Tweede Kamer is?
“We zijn een constructieve partij. Het land moet geregeerd worden en wij proberen de plannen van het kabinet dichter bij onze idealen te brengen. Het tijdperk van akkoorden is wel voorbij. Het kabinet zal nu voornamelijk met wisselende meerderheden werken.”

Zal de ChristenUnie minder voorstellen steunen?
“We steunden niet elk voorstel van het kabinet. We gingen bijvoorbeeld niet akkoord met het leenstelsel voor studenten. Ook straks zullen we niet alles steunen. We blijven kijken of het ons dichterbij onze idealen brengt. Afgelopen periode hebben we gekeken of we het land door de crisis konden helpen. Het begrotingstekort is nu verder teruggedrongen dan verwacht. Als wij kansen zien op afzonderlijke thema’s dan zullen we daarop inspringen. We gedogen niet het kabinet, we steunen voorstellen. Onze achterban wil ook graag dat er geregeerd wordt. Niemand wil opnieuw verkiezingen.”

Even over uzelf. Wat zijn uw persoonlijke drijfveren voor de politiek?
“Ik stel mijzelf steeds de vraag: kan ik ervoor zorgen dat mede door mijn inspanningen de situatie van mensen en de wereld net iets beter wordt? De Amerikaanse predikant Tim Keller zegt: ‘Als je een keuze maakt voor een baan, kijk ook of je iets verbetert’.

Hoe koppelt u dat aan uw nieuwe functie in de schoonmaakwereld?
“Ik heb daar lang over nagedacht. Wat heb ik met de schoonmaakbranche? Maar deze branche leidt juist veel mensen vanuit de onderkant van de samenleving naar de arbeidsmarkt. Deze sector is maatschappelijk veel belangrijker dan we denken.”

Geef een antwoord