Pauluskerk: ‘Rotterdammer onderschat armoede’

Ruim 53.000 gezinnen in Rotterdam leven op of onder de armoedegrens, maar inwoners van de stad hebben daar geen idee van. Uit onderzoek van Maurice de Hond – in opdracht van de Pauluskerk in Rotterdam – blijkt dat 62 procent van de Rotterdammers inschat dat dit cijfer (veel) lager ligt. Dick Couvée, dominee in deze kerk, vindt deze uitslag verrassend. “De Rotterdammer heeft geen idee van de omvang en de ernst.”

Armste stad van Nederland
Naar aanleiding van een bezuiniging van 12 miljoen van de gemeente Rotterdam op armoedebestrijding, houdt de Pauluskerk vrijdag een symposium over het onderwerp. Lange tijd voerde Amsterdam de lijst van armste steden van Nederland aan, maar sinds 2014 doet Rotterdam dat met 53.000 gezinnen en huishoudens op of onder de armoedegrens. Van de twintig armste wijken in Nederland liggen er negen in Rotterdam.

ZZP’ers
De Pauluskerk in Rotterdam is zeer actief in het bestrijden van armoede. Veel Rotterdammers in nood kloppen al bij de kerkelijke gemeente aan. Dit kunnen zzp’ers zijn, maar ook mensen die hun baan kwijt zijn geraakt, hun huis zijn uitgezet door een scheiding of op een andere manier in de problemen zijn gekomen. De kerk vreest dat het er nog drukker gaat worden, als de plannen voor de miljoenenbezuiniging op armoede echt doorgang vinden.

Rol van de kerken
De gemeente is zo actief, omdat armoede een groot probleem is in de stad. “Wij doen in ieder geval ons werk”, aldus Couvée. “Mensen die tussen wal en schip vallen kunnen bij ons terecht. Wij zullen dit probleem aan de kaak blijven stellen. We zien onszelf als een soort klokkenluider naar de overheid toe. Dat is ook een verantwoordelijkheid voor andere kerken, vinden wij.” Couvée denkt dat kerken alleen het probleem niet kunnen oplossen, maar er moet wel wat gebeuren. “De verantwoordelijkheid om iets te doen ligt veel breder dan alleen bij de kerken. Gezamenlijke actie is nodig. Ik weet niet of kerken al voldoende doen. Ze doen heel veel, maar misschien is er nog veel te winnen. Niet elke kerk zet zich actief in in de wijk.”

‘Rotterdam moet armoedevrij’
Ook werkgevers mogen hun verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan, vindt de dominee van de Pauluskerk. “Met name voor jonge mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Binnenkort start het project Werkplaats Rotterdam Zuid. Werkgevers met andere opvattingen over het arbeid hebben zich verenigd. Het gaat hen niet alleen om geld verdienen, zij willen mensen opleiden die hun vak verstaan. Het is tijd voor een andere economie. Daar is niet één recept voor. De verschillende partijen moeten hun krachten bundelen. Dat moet de vrucht zijn van dit symposium. We gaan elkaar laten zien dat er alternatieven zijn en dat die zelfs al plaatsvinden. Rotterdam moet armoedevrij.”

Bezuinigingen
Het huidige gemeentebestuur in Rotterdam bestaat uit een coalitie van Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA. Deze partijen bezuinigen 12 miljoen euro op het armoedebeleid. Wethouder Maarten Struijvenberg (Leefbaar Rotterdam) verdedigt zich door te zeggen dat er ‘meer maatwerk en middelen gegeven moeten worden’ in plaats van geld. Zo krijgen minima geen geld meer als hun koelkast kapot is, maar zoekt de gemeente een tweedehands koelkast voor hen. Daarnaast wil de politiek zich actief inzetten om mensen te leren budgetteren. De uiteindelijke bezuiniging zou met deze maatregelen minder heftig zijn dan velen denken. Couvée: “Ik ben het daar niet mee eens. Ik denk dat de gemeente veel en veel te weinig doet. Er is te weinig oog voor hoe erg de armoede eigenlijk is. Door deze bezuinigingen door te voeren zenden ze een verkeerd signaal uit naar de stad. Het collegebestuur wil inzetten op stoere Rotterdammers. Dat is de Rotterdamse variant van de hardwerkende Nederlander. Ze zeggen hiermee dat ze inzetten op de kansrijken. De kansarmen moeten het zelf maar uitzoeken. Het armoedebeleid van de gemeente Rotterdam schiet zeer tekort en ik roep de gemeente op dit te veranderen.”

Draagvlak voor oplossingen
Meer dan de helft van de Rotterdammers vindt ook dat de gemeente de besparing op armoede moet terugdraaien, blijkt uit De Honds onderzoek. 28 procent van de ondervraagden zien de bezuinigingen wel zitten. Iets minder dan 25 procent van de inwoners vindt dat armen hun problemen helemaal zelf moeten oplossen. Driekwart van de ondervraagden is van mening dat armoede in Nederland eigenlijk niet zou mogen bestaan. Op de vraag wie het armoedeprobleem moet oplossen, geeft zestig procent van de ondervraagden aan dat dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is voor burgers, politiek, bestuur en bedrijfsleven. “Het grote draagvlak om dit probleem samen op te lossen viel me wel op”, zegt Couvée. “Dat gaat dwars door de partijen heen. Armoede hoort niet te bestaan, zeker niet in Rotterdam.”

Ondersteboven
Couvée ziet het symposium (getiteld ‘Ondersteboven’) van vrijdag als springplank voor verdere samenwerking. “Ik wil heel graag op die dag tegen elkaar zeggen: we willen toe naar een economie die ons dient; een die solidair is en waar iedereen die wil en kan meedoet. Werken wij voor de economie of werkt de economie voor ons? Verder is het belangrijk om te realiseren dat dit niet alleen een zaak van de overheid is. Er zijn verschillende partijen die iets zouden moeten doen. Een goed initiatief is bijvoorbeeld DoorDeWijks, waar burgers zelf iets voor elkaar doen. Zo bieden ze betaalbare hulp in de wijk.”

Samen kijken wat we kunnen doen
Een breed gezelschap heeft zich aangemeld voor het symposium van vrijdag. Vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke organisaties, de gemeente, het bedrijfsleven, de kerkelijke achterban en bezoekers van de Pauluskerk zullen aanwezig zijn. Wethouder Struijvenberg is er niet bij; hij zegt niet uitgenodigd te zijn. Couvée heeft wel een boodschap voor hem: “Draai in ieder geval de bezuinigingen terug. Neem jouw verantwoordelijkheid. Wij willen allemaal dat armoede in Rotterdam verdwijnt. De gemeente moet daarin het voortouw nemen en mensen samenbrengen. Samen moeten we een actieplan maken om armoede in Rotterdam tegen te gaan. Ik zou graag in een samenleving leven, en de Bijbel zegt mij dat ook, waar voedselbanken en Pauluskerken overbodig zijn. Vrijdag dient als startpunt om dat te bereiken.”

Geef een antwoord